Ziekmelden

Sinds vorig schooljaar kunt u uw kind ziekmelden via de ouderapp.
De ziekmelding komt direct bij de leerkracht terecht.
Voorheen hadden de leerkrachten daar niet direct zicht op en werd u soms onnodig gebeld als zij uw kind misten om 08.30 op school.