Verlof aanvragen

U kunt een formulier voor het aanvragen van verlof ophalen bij de administratie op school.
Verlofaanvragen moeten tenminste 8 weken van tevoren worden ingediend en zullen door de directie worden beoordeeld.