Ouders

U bent belangrijk en een sleutel tot het succes van uw kind op school.

Dat is de reden dat wij u als partner zien.

We vinden het fijn als u betrokken bent bij het onderwijs aan uw kind en wanneer dat kan ook bij de school.
 
Ouders hebben met regelmaat contact met de leerkrachten.
Ze kunnen plaatsnemen in de MR.
We hebben inloopochtenden waarin ouders een les kunnen volgen, zodat je ervaart hoe wij dat doen.
Ouders helpen ons in de bibliotheek en met schooluitjes.
We organiseren thema avonden voor ouders.
We hebben een ouderapp voor snelle en duidelijke communicatie.
Ouders komen vertellen over hun eigen vakgebied.
We staan open voor feedback zodat we als school nog beter kunnen worden.