Vertrouwenspersoon

Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs. Goede feedback helpt ons om ons onderwijs te verbeteren. Wij nemen uw feedback dan ook serieus. Echter, waar mensen werken, gaan soms dingen mis. U bent altijd welkom om situaties met ons te bespreken.
Op De Horizon werken we met twee vertrouwenspersonen. 
Dit zijn Jorgos de Fost en Saskia Stokhof. 
Bij hen kan je als ouder of als leerling terecht als je iets hebt wat je niet aan iemand kan vertellen, maar wat je wel wil en soms moet delen. 

Ook als er een probleem is waarbij je even niet verder komt kan je altijd terecht bij een van de vertrouwenspersonen. 
J.defost@ogamstelland.nl en S.stokhof@ogamstelland.nl. 
Zij zijn op schooldagen ook te bereiken op 020 6410894. 


 

De interne vertrouwenspersonen zijn door de directie benoemd om deze taak in de school uit te voeren en de belangen van de klager, ouder of kind te behartigen. De vertrouwenspersoon stelt zich onafhankelijk op om belangenconflicten te voorkomen en zal vertrouwelijk met alle informatie omgaan.
 
We kennen ook een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon is mevrouw Pepita David, psycholoog en geregistreerd psychotherapeut met beroepsgeheim. Zij is door de Onderwijsgroep Amstelland benoemd. De externe vertrouwenspersoon is te bereiken op telefoonnummer 06-3434 8288 of via e-mail: p.david@dtconnect.nl
Zij kan u begeleiden bij het indienen van uw klacht bij de Klachtencommissie Christelijk Onderwijs.

Postbus 82324
2508 EH  DEN HAAG
T: 070 38 61 697
E: info@gcbo.nl
W: www.gcbo.nl

Voor een onafhankelijk advies in geval van pesten en ongewenste intimiteiten, kunt u ook contact opnemen met het Meldpunt vertrouwensinspecteurs, telefoon 0900-1113111 (op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur). 
Binnen de inspectie van het onderwijs is een aantal inspecteurs aangewezen als vertrouwensinspecteurs. 

De volledige klachtenregeling van Onderwijsgroep Amstelland vindt u hier.

Hier leest u alles over het AVG protocol van de Onderwijsgroep Amstelland