Ouderbijdrage

Wij innen de vrijwillige ouderbijdrage jaarlijks.
Met de MR wordt vastgesteld welk bedrag we aan ouders vragen als vrijwillige bijdrage aan schoolactiviteiten.

We vragen ouders de bijdrage te betalen via WIS collect. De bijdrage die ouders de school geven gaat direct naar Stichting vrienden van De Horizon. De jaarrekening van de stichting en de begroting delen we jaarlijks met de MR en met ouders, zodat iedereen weet wat er binnenkomt en hoe we de middelen inzetten.

Deze bijdrage is vrijwillig, ouders worden niet verplicht de bijdrage te betalen. Doordat ouders een financiele bijdrage leveren aan de school maken zij het mogelijk voor ons om het onderwijsprogramma nog rijker te maken.