Klachtenprocedure

We gaan er vanuit dat we altijd met elkaar in gesprek blijven. En dat we er ook altijd samen uitkomen.

Toch kan het voor komen dat u als ouder een klacht hebt die vanuit uw perspectief onvoldoende door de school opgelost wordt.

Als u er met de school echt niet uitkomt maakt u gebruik van de klachtenprocedure.
Meer informatie hierover vindt u in ons gedragsprotocol en op de website van de CGBO.

Contact opnemen met ons bestuur kan natuurliijk ook:

Onderwijsgroep Amstelland
Post- en bezoekadres: Kalkbranderij 2, 1185 ZX  AMSTELVEEN
Telefoon: 020 3454718
E-mail: w.vandrunen@ogamstelland.nl   
Stichting Onderwijsgroep Amstelland, stichting voor RK en PC Basisonderwijs heeft de ANBI status.
Het RSIN nummer is: 801752693